<img alt="" src="https://secure.smart-enterprise-365.com/779125.png" style="display:none;">
Hopp rett til hovedinnholdet.
Logg inn Book demo
Logg inn Book demo
LAFT Start

For deg som eier 1-5 bygg og ønsker å sette alt arbeidet med byggforvaltning i system.

LAFT Proff (Enterprise)
Leietakerportal (MittBygg)

LAFT-lag

En ny arena, for LAFTs kunder

Mange kunder har lenge ønsket seg en møteplass for erfarings- og kunnskapsdeling knyttet til den praktiske bruken og videreutviklingen av LAFT-verktøyet.

Meld din interesse

jonas-havord-forfatter

Jonas Havord, Daglig leder i LAFT

Vi er nå i gang med å etablere noen faste arenaer og møteplasser - for at alle brukere av LAFT lettere skal kunne dele og utveksle erfaringer med hverandre.

Hensikten er at dere som kunde skal få enda større nytte og glede av LAFT-verktøyet, og at LAFT som leverandør kan lære, og bedre forstå, hvordan dere som kunde ønsker å bruke systemet - nå og i tida framover.

Gode møtearenaer med matnyttig innhold gir økt forståelse, nye perspektiv og inspirerer til nyskaping.

LAFTs løsning for bedre flyt i arbeidshverdagen innen Drift, Vedlikehold, Utleie og Renhold, kan også bidra til bransjens grønne omstilling ved å skape et innovativt læringsmiljø i kundenes egen organisasjon.

LAFT teammøte

 

Tema og innhold vil skreddersys m.ht. oppgaver og ansvarsområder:

1. Forvaltning
2. Drift
3. Vedlikehold
4. Utleie
5. Renhold

Konsept


Oppstartsmøtet:

Digitalt innledende og uforpliktende (varighet inntil 1 time)


Ordinære møter:

Etablerte LAFT-lag kan velge mellom 3 modeller:

  • To fysiske møter per år
  • Ett fysisk møte + To digitale møter (varighet 2 – 3 timer) per år
  • Fire digitale møter per år


Sammensetning LAFT-lag:

Maks 8 - 10 LAFT-kunder per gruppe (kan stille med flere brukere avhengig av tema).

Vi anbefaler å ta hensyn til geografi slik at det blir overkommelig å reise frem og tilbake (fysiske møter) på samme dag.

Vertskapsrollen går på omgang (inkl. enkel lunsj)

Overlag kan etablere Underlag for spesifikke tema som Renhold, Drift, Vedlikehold, Utleie etc.

Kunnskapsdeling:

Vi vil også tilrettelegge for dokumentdeling og kommunikasjon internt i hvert LAFT-lag.

Adm. og organisering av LAFT-lagene

All drift, organisering og økonomi vil være knyttet til LAFT Software AS.

Lagleder og drivende kraft: Elisabeth Leikanger, CommunitAS

Leikanger Elisabeth

Ta gjerne kontakt med meg dersom du ønsker mer informasjon, eller ønsker å etablere LAFT-lag.

E-post: elisabeth.leikanger@laft.io

Dere vil høre mer fra oss i nærmeste fremtid!

Mange av dere kjenner meg allerede godt bl.a. fra min tid i Norsk Kommunalteknisk Forening.

Nå tar jeg med meg verdifull og nyttig erfaring, i mitt videre arbeid, i samarbeid med LAFT Software AS.

Jeg ser med glede frem til å møte dere igjen for å fortsette min utrettelige innsats «Med hjerte for kommunene», og som tidligere vil fokus være på kost/nytte, og størst mulig faglig utbytte.

Meld din interesse vedr. LAFT-lag: