<img alt="" src="https://secure.smart-enterprise-365.com/779125.png" style="display:none;">
Mal internkontroll brannvern

Gratis sjekkliste ved internkontroll av brannsikkerheten:

Har du kontroll på brannsikkerheten
på dine eiendommer?

Denne sjekklisten vil hjelpe deg som byggeier eller forvalter, å kontrollere at sentrale sikkerhetsrutiner for brannvern er utført og dokumentert.

byggeiers-ansvar-internkontroll-brann

Sørg for at du avdekker feil og mangler i tide

Ved branntilsyn må du kunne fremlegge dokumentasjon på utførte kontroller og rutiner i henhold til gjeldende regelverk.

Dersom dette ikke er gjort etter boka, er risikoen både bøter og en høyere forsikringspremie. I tilfeller ved alvorlige avvik fra regelverket, kan konsekvensen være tap av brukstillatelse på eiendommen frem til avviket er utbedret.

Gode rutiner og dokumentasjon er løsningen

Ikke bare er gode rutiner for forebygging av brann helt avgjørende for skadeomfanget dersom en brann skulle oppstå – viktigst av alt er de helt avgjørende for liv og helse.

Ved tilsyn og i forsikringssammenheng kan du fremvise dokumentasjon på at kontroller og ettersyn er gjennomført, og at avvik er registrert og fulgt opp.

kontroll-branntekniske-anlegg

Sjekklisten består av 3 deler:

 

oppfolging-internkontroll-brannsikkerhet-byggeier

1. Informasjon før du setter i gang

Før du tar i bruk sjekklisten, har vi delt noen generelle råd, samt litt praktisk info om sjekklisten som vi anbefaler deg å lese.

sjekkliste-mal-egenkontroll-brannvern

2. Sjekklisten for brannkontroll

Selve sjekklisten er delt i to;
Seks spørsmål knyttet til kontroller på organisatorisk nivå, og ni spørsmål knyttet til kontroller av bygningsmasse og anlegg.

oppfolging-brannkontroll

3. Anbefalinger for oppfølging

Når sjekklisten er utfylt, finner du våre råd og anbefalinger til hvordan du kan håndtere eventuelle mangler knyttet til brannsikkerheten.

Last ned sjekklisten

Vennligst fyll inn følgende info: