<img alt="" src="https://secure.smart-enterprise-365.com/779125.png" style="display:none;">

Ordliste: Forvaltning, drift og vedlikehold

Et enkelt oppslagsverk til sentrale begreper i eiendomsbransjen.

FDV-ordliste

Litt overveldende mange ord og uttrykk i eiendomsbransjen?

Hvis svaret er ja, kan vi forsikre deg om at du er langt ifra alene.
Derfor har vi samlet og definert sentrale ord, begreper, forkortelser så vel som bransjeorganisasjoner som går igjen, som for eksempel:

Brannklasse

En klassifisering av konsekvensen en brann kan ha på liv, helse og miljø.

 

I Byggteknisk forskrift (TEK) er det definert fire brannklasser for bygninger og bygningsdeler, der brannklasse 1 betyr liten konsekvens og brannklasse 4 betyr særlig stor konsekvens.

Ettersyn

Med ettersyn menes en enkel egenkontroll, vanligvis av et anlegg eller utstyr. 

Ettersynet gjøres av noen som har tilstrekkelig opplæring, det kan være byggeieren eller forvalteren selv, eller spesialiserte fagpersoner.

Levetidsplanlegging

Plan for å optimalisere levetiden for ulike komponenter i og på et bygg. 

Ulike bygningsdeler i og på et bygg har ulik forventet levetid, og derfor skal elementer med kortere levetid enn bygningen kunne skiftes ut eller vedlikeholdes uten betydelig påvirkning på andre bygningsdeler eller bygget som helhet.

Norsk Standard (NS)

Fellesbetegnelse på standarder utviklet av den private organisasjonen Standard Norge.

 

Formålet er å skape felles standarder på alle fagfelt (med unntak av elektrotekniske standarder som utarbeides av NEK), slik at ulike aktører opererer etter samme rammeverk.

Last ned ordlisten

Vennligst fyll inn dette skjemaet, så vil du motta ordlisten på e-post innen kort tid.