<img alt="" src="https://secure.smart-enterprise-365.com/779125.png" style="display:none;">

Program for LAFT-dagene 2023

For mer informasjon om de respektive foredragene og bidragsyterne, klikk deg inn på «Talere» i toppmenyen.

Fryd Løren

Bli kjent-arrangement:

Onsdag 22. November

Fra kl. 19.30: Mat og prat på «Fryd Løren» (FULLTEGNET!)
Dette er et uformelt og hyggelig tilbud til deg som ankommer dagen før konferansen, og på rusleturen fra Hotellet til "Fryd" får du oppleve litt av den nye bydelen "Løren" i Oslo. Adresse: Lørenveien 44.   
                                             Foto: Eivind Nilsen, Clean Shot Photography

Løser vi eiendomsbransjens utfordringer ved hjelp av teknologi?

I en tid hvor de fleste virksomhetene må stramme inn på budsjettene for både investeringer, drift og oppgraderinger, råder det ingen tvil om at vi må se på teknologi som hjelper oss å prioritere tiden (og pengesekken) riktig.

  • FDV + AI = FDV 2.0?
  • «Riktig med en gang» med «Maskiner som tenker»? 
  • Hvordan optimalisere Renhold, FDV og Utleie med LAFT?
  • Erfaringsutveksling: Slik bruker vi LAFT
  • Nyheter!

PROGRAM:

Torsdag 23. November


09.00: Registrering 

Hent ditt navneskilt og få nyttig info om LAFT-dagene 2023


09.00: Leverandørutstillingen åpner

Med mulighet for å booke korte 1:1-møter med leverandørene


09.00: LAFT Helpdesk åpner

Support-teamet holder til i et eget rom og kan kontaktes gjennom hele dagen


Konferansier:
Ivar Jørstad, Medgründer, LAFT

10.00 Konferansen åpner / Praktiske opplysninger

v/Konferansier

10.05 Velkommen til LAFT-dagene 2023!

v/Jonas Havord, Daglig leder, LAFT

10.10 Åpningsforedrag

v/Tone Tellevik Dahl, Adm. dir, Norsk Eiendom

10.20 Eiendomsbransjens 3 største utfordringer mot 2030 - og hvordan teknologien skal redde oss 
- Eiendomsteknologi har blitt et av verdens hurtigst voksende investeringsfelt, samtidig som eiendomsbransjen er presset ut av sin berømte komfortsone av en ny makroøkonomisk virkelighet. 

v/Daniel G. Butenschøn, Daglig leder, Proptech Norway

10.30 FDV + kunstig intelligens = LAFT-BR(AI)N
- Smarte dokumenter: Enkel oppsummering for å innhente nøkkelinformasjon
- Automatisering: Få tilpassede forslag til rutiner og sjekklister basert på dine bygg og tekniske anlegg
- Kan du «snakke» med et dokument?
- Dataen du sitter på – en gullgruve: La AIen generere rapporter, gi deg oversikt over kostnader, vedlikehold, avvik og mye mer!

v/Henrik Brendhagen, Utvikler og designansvarlig, LAFT
v/Jonas Havord, Daglig leder, LAFT

10.50 Verdiskapning ved bruk av sensordata fra eksisterende infrastruktur
- Fra energioptimalisering til proaktivt vedlikehold
Smartere bruk av data fra byggene sin eksisterende infrastruktur, kan kutte driftskostnader og øke verdien av teknologiske løsninger.
- Leverandør-samarbeid er essensielt for å realisere dataenes fulle potensial

v/Simen Bakken, Daglig leder, ReLynk

11.00 Pause m/Leverandørutstilling
11.30 Nye bærekraftsregler: Praktiske konsekvenser for drift av bygninger  
I løpet av de siste årene har det blitt introdusert en rekke nye bærekraftsregler fra EU, og flere er forventet i nær fremtid

v/Anna Falck-Ytter, Specialist Counsel, Advokatfirmaet Wiersholm
v/Anne Katrine Ramstad, Senior Associate, Advokatfirmaet Wiersholm

11.50 LAFT i et lederperspektiv
- Laft som utviklingsverktøy for ansatte, og i grensesnitt til brukerne

v/Bjørn Lunstøeng, Eiendomssjef, Stange kommune

12.15 Optimal nytte og bruk av LAFT 
- Hvordan komme i gang, lære opp nyansatte, og oppnå kontinuerlig bruk 

v/Svein Olav Sæthre, Vedlikeholdsplanlegger, Midtre Gauldal kommune

12.30 Lunsj 

13.30 Naturskader - Risikobildet er i endring der ute
- Hvilke skader kan vi forvente?
- Økonomiske konsekvenser og handlingsrom
- Kartlegging, oversikt, tiltak og kontroll, et «må» for å komme godt ut av det
- Slik gjør du det i LAFT

v/Linda Brodin, Senior skadeforebygger, KLP Skadeforsikring AS
v/Jonas Havord, Daglig leder, LAFT

13.55 KOBO - Broen mellom tildeling og forvaltning/drift
En beskrivelse av Kobo sitt integrasjonspunkt med kommunens FDV-system, og hvordan LAFT planlegger å støtte dette

v/Paul Svendsen, Prosjektleder for Kobo-prosjektet, Husbanken

14.15 Digitalisering av eksisterende eiendommer
- Hvorfor digitalisere eiendommer og drift av disse?
- Hva gir det deg av fordeler og innsparinger?

 v/Ole Sørlie, Driftssjef, Ski Storsenter

14.35 Energityvene – Hvordan få oversikt og kontroll på en enkel måte?
- Noe er enkelt å finne ut av
- Noe krever kartlegging, verktøy og ikke minst kompetanse

v/Geir Andersen, Rådgiver, Andersen Energi og Klima

15.00 Pause m/Leverandørutstilling
15.30 Kontroll på energiforbruk er god ENØK
- Overvåking, tiltak og effekt
- Slik bruker vi LAFT

v/Geir Olav Grini, Ingeniør ENØK, Eiendom og utedrift, Notodden kommune 

15.50 Skulle spare energi; leverer inneklima i topp klasse med bruk av sensorikk
- Slik bruker vi LAFT

v/Lars Rostad, Konstituert kommunalsjef, By, miljø og arbeid, Hamar kommune

16.10 Kontroll på vannforbruket er et viktig miljø-, skadeforebyggende og -begrensende tiltak
Automatisk vannmåler er installert, og Hemsedal utfordrer både leverandøren og LAFT

v/Odd Magne Anderdal, Leiar Eigedom, Hemsedal kommune
v/Jens Karlsson, Salgssjef Norge, Smartvatten

16.30 Nyheter og videreutvikling av LAFT-verktøyet 

v/Jonas Havord, Daglig leder, LAFT

16.50 Prisutdeling

v/Jonas Havord, Daglig leder, LAFT

17.00 Oppsummering / Egentid

19.00 Nettverksarrangement/Mingling 

19.30 Konferansemiddag 

Fredag 24. November

09.00 Oppstart for parallelle Temagrupper: 1. Renhold, 2. DV, 3. Utleie, 4. LAFT Innføringskurs

Temagruppe 4. LAFT Innføringskurs:

Gjennomgang av hvilke steg man må gjennom for å komme i gang med de ulike modulene i LAFT-verktøyet:
DV: Hvordan registrere/få på plass porteføljen av eiendommer/bygg, samt FDV-dokumentasjon og rutiner
Utleie: Hvordan få på plass leieobjekter, leietakere og leieforhold
Renhold: Hvordan få på plass romlister og plantegninger, samt hvordan renholdere kan komme i gang med å bruke LAFT-appen i sitt daglige arbeide
Praktiske eksempler som deltakerne kan kjenne seg igjen i og ta med seg i sitt arbeide med å komme i gang, eller komme videre med systemet.

Temagruppen passer for:
Deg som skal ha rollen som administrator/forvalter/boligforvalter/avdelingsleder renhold, eller andre som trenger å ha innsyn og kunnskap i alle moduler.

1. Renhold

LAFT-medvirkende: 
Jonas Havord, Daglig leder, LAFT

09.00 Renholdsplanlegging og
Renholds økonomi og
-kalkyler med LAFT 

v/Harald Andersen, Rådgiver, Fagerstrand Consulting

10.00 Nyheter og videreutvikling av LAFT-verktøyet

v/Repr.  LAFT

10.30 Pause m/utsjekk

11.00 Slik bruker vi LAFT 
Erfaringsutveksling

v/Tone Dalbo Nygaard, Avdelingsleder renhold, Stange kommune

11.30 Praktisk bruk av verktøyet
Kunnskapsdeling

v/Repr. fra LAFT

12.45 Oppsummering

2. Drift og vedlikehold

LAFT-medvirkende: 
Fritjof Ocklund, Customer Success Manager, LAFT
Claes Halvorsen, Key Account Manager, LAFT

09.00 LAFT/Boligmappa - Fra data til gode beslutninger

v/Kenneth Wagenius, Head of Engineering, Boligmappa

09.20 Brannsikkerhet - Hvor er vi og hvordan komme videre?
- Mange likhetstrekk – men ingen bygg er like

- Dokumentasjon gjør ikke noe med en brann, hvorfor så viktig?
- Bruker/leietager – en utfordring eller en ressurs?
- 2 tips - de fleste har ikke dette i orden – det utgjør en forskjell

v/Anders Sandmæl, Eier og daglig leder, Brannfag AS

09.40 Hvordan få driftsoperatørene til å dokumentere med LAFT?
Bruk av LAFT-sjekklister til rapportering / Lukke avvik

v/Svein Olav Sæthre, Vedlikeholdsplanlegger, Midtre Gauldal kommune

10.20 Tilstandsvurdering og avvikshåndtering

 v/Repr. fra LAFT

10.30 Pause m/utsjekk

11.00 Forts. Tilstandsvurderinger i tiltaksplaner

11.20 Samhandlingen mellom de ulike rollene i LAFT 

v/Repr. fra LAFT

11.30 Praktisk bruk av verktøyet:
Eiendomsstruktur
Dokumentarkivet
Kommunikasjon/Prosjekt

v/Repr. fra LAFT

12.00 Nyheter og videreutvikling av LAFT-verktøyet
- Overføring/flyt av informasjon mellom bygg og bruker
- Ny app
- Kunstig intelligens i LAFT

v/Repr. fra LAFT

12.45 Oppsummering 

3. Utleie

LAFT-medvirkende:
Andreas Skaara, Support, LAFT

09.00 Nyheter og videreutvikling av LAFT-verktøyet 

v/Repr. LAFT

09.30 Hvordan bruke Utleiemodulen?
Opprettelse av nye leieforhold

v/Repr. LAFT

10.00 Regulering av husleie:
Hvordan møte de økte kostnadene?
Overføring av Fakturagrunnlag til Regnskap

v/Repr. LAFT

10.30 Pause m/utsjekk
11.00 Branntilsyn m/erfaring fra Holmestrand kommune
Befaringer og tilstandsvurderinger

v/Harald Andersen, Rådgiver, Fagerstrand Consulting
v/Repr. LAFT

11.30 Vedlikeholdsplanlegging
12.00 Praktisk bruk av verktøyet
Kunnskapsdeling

v/Repr. fra LAFT

12.45 Oppsummering

4. LAFT Innføringskurs

LAFT-medvirkende:
Helene Bergene og 
Vilde
Lind Torp, Customer Success Managers, LAFT

09.00
Hvordan komme i gang med LAFT? 

v/Repr. LAFT

09.30 Praktisk bruk av verktøyet

v/Repr. LAFT

10.30 Pause m/utsjekk
11.30 Slik bruker vi LAFT:
- Å kjøpe og ta i bruk et FDV verktøy som LAFT må gjøres med forankring i organisasjonen, både hos byggeier, drift og hos brukerne.
- En må ha et mål med hva en ønsker å bruke verktøyet til, og avklare hvem som skal innfase de modulene som en ønsker å innføre i organisasjonen.

v/Espen Sørflakne, Driftsleder Bygg, Tydal Kommune

12.00 Praktisk bruk og nytte av verktøyet 
Kunnskapsdeling

v/Svein Olav Sæthre, Vedlikeholdsplanlegger, Midtre Gauldal kommune

12.45 Oppsummering
 

13.00 - 14.00 Felles lunsj før hjemreise

Vel hjem og velkommen tilbake neste år!
Vi tar forbehold om programendringer til det bedre.

For utstillere

Ønsker du å være utstiller under LAFT-dagene 2023? Les mer og kontakt oss her: