<img alt="" src="https://secure.smart-enterprise-365.com/779125.png" style="display:none;">

Deltakere under årets konferanse

Deltakerlisten oppdateres løpende:
Virksomhetsnavn
Stillingstittel
Andersen Energi og Klima Rådgiver
Advokatfirmaet Wiersholm Specialist Counsel
Advokatfirmaet Wiersholm Senior Associate
Agri Eiendom AS Eiendomsforvalter
Agri Eiendom AS Daglig leder
Agri Eiendom AS Eiendomssjef
Agri Eiendom AS Eiendomssjef
Agri Eiendom AS Eiendomssjef
Agri Eiendom AS Prosjektleder
Airthings AS Salgssjef Offentlig sektor
Alta Mottakssenter Teknisk miljøarbeider
Alta Mottakssenter Mottaksleder
Alvdal kommune Boligkoordinator
Asker Eiendom AS Økonomisjef
Asker Eiendom AS Driftsjef
Aurskog-Høland kommune Rådgiver
Aurskog-Høland kommune Virksomhetsleder
Aurskog-Høland kommune Ass. renholdsleder
Aurskog-Høland kommune Enhetsleder
Aurskog-Høland kommune Spesialkonsulent eiendom
Betongbygg Næring AS Driftsleder
Brannfag AS Daglig leder
Bærum kommune Driftsleder
Bærum kommune Økonomirådgiver
Bærum kommune Tjenesteleder
Bærum kommune Avdelingsleder Næring, kultur og idrett
Bærum kommune Spesialrådgiver
Fagerstrand Consulting Daglig leder/rådgiver
Farsund kommune Avdelingsleder renhold
Findable AS Business Developer
Findable AS Business Developer
Findable AS Senior Sales Manager
Frøya kommune FDV-koordinator
Frøya kommune Driftsleder
Geograf Digital AS Daglig leder
Gjøvik kommune Konstituert Eiendomssjef
Gjøvik kommune Fagleder
Gjøvik kommune Konstituert Driftsleder
Gran kommune Arbeidsleder
Gran kommune Tjenesteleder
Gran kommune Ingeniør
Gran kommune Tjenesteleder
Gran kommune Teamleader renhold og INSTA 800 kontrollør 
Gol kommune Avdelingsleder
Gol kommune Arbeidsleder
Gol kommune Teamleder renhold
Gol kommune Renholdsleder
Gol kommune Driftsoperatør
Halden kommune Rådgiver
Halden kommune Avdelingsleder vedlikehold
Hamar kommune Konstituert kommunalsjef, By, miljø og arbeid
Hamar kommune Leder i byggdrift
Hamar kommune Byggdrifter
Hamar kommune Leder renholdstjeneste
Hamar kommune Husøkonom
Harvard University Researcher
Haugesund kommune Avdelingsleder eiendomsdrift
Haugesund kommune Arbeidsleder
Haugesund kommune Driftsoperatør
Haugesund kommune Branningeniør
Hawk Infinity Partner
Hemsedal kommune Renholdsleder
Hemsedal kommune Renhold
Hemsedal kommune Renhold
Hemsedal kommune Byggeleder
Hemsedal kommune Leiar eigedom
Hemsedal kommune Fagsystemansvarlig
Hero Norge AS Teknisk miljøarbeider
Hero Norge AS Mottaksleder
Holmestrand kommune Leder
Holmestrand kommune Fagleder Eiendomsforvaltning
Holmestrand kommune Virksomhetsleder
Holmestrand kommune Saksbehandler
Holmestrand kommune Virksomhetsleder
Husbanken Rådgiver
Hustadvika kommune Eiendomsforvalter
Hustadvika kommune Enhetsleder bygg og eiendom
Hå kommune Arbeidsleder
Hå kommune Driftstekniker
Hå kommune Renholdsleder
Hå kommune Leder drift og vedlikehold
Hå kommune Arbeidsleder
Hå kommune Driftstekniker
Hå kommune Driftstekniker
Hå kommune Driftstekniker
Hå kommune Driftstekniker
Kalk Eiendom AS Daglig leder
Karmøy kommune Teknisk tegner
Karmøy kommune Ingeniør
Karmøy kommune Boligsosial rådgiver
Karmøy kommune Boligkonsulent
Karmøy kommune Avdelingsleder
Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS Key Account Manager
KLP Skadeforsikring AS Senior skadeforebygger
KLP Skadeforsikring AS Fagsjef
Kongsberg kommunale eiendom KF Teamleder boligavd.
Kongsberg kommunale eiendom KF Eiendomsforvalter
Kongsberg kommunale eiendom KF Seksjonsleder
Kongsberg kommunale eiendom KF Boligkonsulent
Kongsberg kommunale eiendom KF Seksjonsleder
Kongsberg kommunale eiendom KF Byggdrifter
Kongsberg kommunale eiendom KF Byggdrifter
Kongsberg kommunale eiendom KF Byggdrifter
Kongsberg kommunale eiendom KF Byggdrifter
Kongsberg kommunale eiendom KF Prosjektmedarbeider
Kongsberg kommunale eiendom KF Seksjonsleder
Kongsberg kommunale eiendom KF Stab
Kongsberg kommunale eiendom KF Fagleder renhold
Kongsberg kommunale eiendom KF Fagleder renhold
Kongsberg kommunale eiendom KF Fagleder renhold
Kongsvinger kommune Avdelingsleder
Kongsvinger kommune Vedlikeholdsplanlegger
Kongsvinger kommune Arbeidsleder
Kvam kommune Driftsleiar FDV Bygg
Kvam kommune Vedlikeholdsleder
Kvam kommune It-konsulent reinhald
Kvam kommune Leiar FDV
Kvam kommune Renhaldsleiar
Kvam kommune Bustadkoordinator
Kåfjord kommune Fagleder
Lier Eiendomsselskap kommunalt foretak Forvalter
Lyngen kommune Arbeidsleder
Lyngen kommune Byggdrifter
Løvenskiold Eiendom AS Teknisk Sjef
Løvenskiold Eiendom AS Facility Manager
Melhus kommune Avdelingsleder renhold
Melhus kommune Prosjektleder
Melhus kommune Avdelingsleder Bolig
Melhus kommune Boligkonsulent
Melhus kommune Avdelingsleder drift
Melhus kommune Fagleder Renhold
Melhus kommune Driftsleder
Melhus kommune Driftsleder
Meløy kommune Enhetsleder bygg
Meløy kommune Avdelingsleder drift
Midtre Gauldal kommune Vedlikeholdsplanlegger
Midteggen Borettslag Driftsleder
Molde Eiendom KF Servicetekniker
Molde Eiendom KF Boligforvalter
Molde Eiendom KF Fagleder bygg
Molde Eiendom KF Fagleder renhold
Molde Eiendom KF Servicetekniker
Molde Eiendom KF Renholdskoordinator
Molde Eiendom KF Rådgiver
Molde Eiendom KF Avdelingsleder
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Driftsingeniør VVS
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Leder teknisk
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Driftsingeniør
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Driftsoperatør
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Driftsoperatør
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Ingeniør
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Rådgiver kvalitet/HMS
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Vedlikeholdskoordinator
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Virksomhetsleder DV bolig
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Arbeidsleder
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF HR
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Avdelingsleder
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Avdelingsleder
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Formann
Nannestad kommune Rådgiver HMS, KS og beredskap
Nannestad kommune Enhetsleder Service, Drift og vedlikehold
Nannestad kommune Enhetsleder Eiendom og prosjekt
Nannestad kommune Arbeidsleder
Nannestad kommune Arbeidsleder
Nannestad kommune Eiendom & Prosjekt Boligkonsulent
Nannestad kommune Eiendom & Prosjekt Eiendomsforvalter
NHC Eiendom AS Prosjektleder
NHC Eiendom AS Leder FDV
NHC Eiendom AS Driftsleder
NHC Eiendom AS Driftsleder
NHC Eiendom AS Driftssjef
NKF Produkteier
NKF Markeds- og kundeansvarlig
Nord-Odal kommune Konsulent bolig/eiendom
Nord-Odal kommune Enhetsleder drift
Nordre Follo kommune Systemforvalter LAFT
Nore og Uvdal kommune Eiendomsforvalter
Nore og Uvdal kommune Virksomhetsleder
Nore og Uvdal kommune Teamleder Eiendom og Veg
Norgem AS Salg Brann- og sikkerhetssystemer
Nore og Uvdal kommune Byggdrifter
Notodden kommune Arbeidsleder Eiendom og utedrift, Teknisk
Notodden kommune Arbeidsleder Eiendom og utedrift, Teknisk
Notodden kommune Ingeniør ENØK
Notodden kommune avd. Byggdrift Byggdrifter
Notodden kommune avd. Byggdrift Byggdrifter
Notodden kommune avd. Byggdrift Byggdrifter
Notodden kommune avd. Byggdrift Avdelingsleder Byggdrift
Norsk Eiendom Adm. dir.
OfficeGarden AS Teknisk ansvarlig
Olavsgaard Eiendom AS Servicehåndverker / vaktmester
Olavsgaard Eiendom AS Driftstekniker
Olavsgaard Eiendom AS Driftssjef
Ole A Feragen Bygg & Takst AS Eiendomsforvalter
OMEGA Holtan Key Account Manager
Oppdal kommune Arbeidsleder
Oppdal kommune Konsulent
Orkland kommune Avdelingsleder, Bolig
Orkland kommuune Avdelingsleder, Formålsbygg
Payment Locks AS Daglig leder
Payment Locks AS Utviklingsleder
Premiere Produkter AS Salgsansvarlig Østlandet
Proptech Norway CEO
Really! Founder & CMO
Relynk Daglig leder
Ringsaker kommune Tilsynsvakt
Ringsaker kommune Bygg og eiendom Eiendomsforvalter
Ringsaker kommune Bygg og eiendom Driftsingeniør
Rollag kommune Driftsleder eiendom
Røros kommune Boligkonsulent
Sel kommune Drift/vedlikeholdsleder
Sel kommune Forvalter
Sel kommune Virksomhetsleder Eiendom
Sel kommune Driftsleder
SKB Eiendom AS Teknisk sjef
Ski Storsenter Driftssjef
Smartvatten Salgssjef Norge
Sogndal kommune Eigedomsforvaltar
Sogndal kommune Avd. leiar drift og vedlikehald
Sogndal kommune Prosjektleiar drift
Sogndal kommune Avd. leiar reinhald
Soundsensing Forretningsutvikler
Stange kommune Drifts- og vedlikeholdsleder
Stange kommune Driftstekniker
Stange kommune Drifter
Stange kommune Eiendomssjef
Stange kommune Avdelingsleder renhold
Stange kommune Ass. renholdsleder
Stange kommune Avdelingsleder
Stange kommune Seniorrådgiver FDV
Stiftelsen Ahus Boligselskap Øk./Amd. leder
Stiftelsen Ahus Boligselskap Administrasjonskonsulent
Stiftelsen Ahus Boligselskap Kontormedarbeider
Stiftelsen Ahus Boligselskap Administrasjonskonsulent
Stiftelsen Ahus Boligselskap Driftstekniker/rørlegger
Stiftelsen Ahus Boligselskap Driftstekniker
Stiftelsen Ahus Boligselskap Driftstekniker
Stiftelsen Ahus Boligselskap Prosjektleder
Stiftelsen Ahus Boligselskap Teknisk leder
Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap Daglig leder
Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap Boligforvalter
Stord kommune Boligforvalter
Sveio kommune Driftsingeniør
Sør-Fron kommune Tjenesteleder
Sør-Fron kommune Driftsleder
Sør-Fron kommune Konsulent
Sør-Fron kommune Renholdsleder
Sørreisa kommune Avdelingsleder renhold
Troms og Finnmark fylkeskommune Seniorrådgiver boligforvaltning/drift
Troms og Finnmark fylkeskommune Vaktmester
Troms og Finnmark fylkeskommune Avdelingsingeniør
Troms og Finnmark fylkeskommune Avdelingsingeniør
Troms og Finnmark fylkeskommune Prosjektleder FDVU
Troms og Finnmark fylkeskommune Leder for drift
Troms og Finnmark fylkeskommune Driftsleder
Troms og Finnmark fylkeskommune Byggdrifter
Troms og Finnmark fylkeskommune Fagleder renhold
Troms og Finnmark Fylkeskommune Seksjonsleder drift og eiendom
Troms og Finnmark fylkeskommune Seksjonsleder Drift og eiendom
Troms og Finnmark fylkeskommune Ingeniør / Prosjektleder / Seniorrådgiver
Troms og Finnmark fylkeskommune Nestleder Drift og eiendom
Troms og Finnmark fylkeskommune Seniorrådgiver Drift og eiendom
Troms og Finnmark fylkeskommune Driftstekniker
Trysil kommune Konsulent
Trysil kommune Vaktmester
Trysil kommune Fagleder renhold
Trysil kommune Renholder
Trysil kommune Teknisk Sjef
Trysil kommune Prosjektleder bygg
Tydal kommune Driftsleder
Tønsberg kommune Tjenesteleder drift og vedlikehold
Tønsberg kommune Konsulent
Tønsberg kommune Tjenesteleder Renhold
Verdal kommune Avdelingsleder bygg & eiendom
Verdal kommune Byggingeniør
Vågå kommune Eiendomsansvarlig
Xsecure AS Salgssjef
Xsecure AS Selger
Zenith Eiendom AS Eiendomsansvarlig m/brann- og EL-ansvar
Zenith Eiendom AS Byggteknisk rådgiver/prosjektleder
Zenith Eiendom AS Eiendomsansvarlig
Zensy AS Business Developer
Østre Toten kommune Ingeniør
Øyer kommune - Eiendom og Bolig Avdelingsleder vaktmestertjenesten
Øyer kommune - Eiendom og Bolig Rådgiver
Ålesund kommune Avdelingsleder

 

Utstiller LAFT-dagene

DELTAKERE FRA LAFT

Jonas Havord Gründer og daglig leder
Ivar Jørstad Gründer og CTO
Helene Bergene Head of Customer Success
Fritjof Ocklund Customer Success Manager
Vilde Lind Torp Customer Success Manager
Andreas Skaara Tech Support
Elisabeth Leikanger Prosjektleder
Claes Halvorsen Key Account Manager
Julia Sofie Pleym Markedssjef
Henrik Brendhagen Utvikler og designansvarlig

 

For utstillere

Ønsker du å være utstiller under LAFT-dagene 2023? Les mer og kontakt oss her: