<img alt="" src="https://secure.smart-enterprise-365.com/779125.png" style="display:none;">

GRATIS WEBINAR

Slik ivaretar du både brannsikkerheten og eiendomsverdiene dine

 

anders-sandmael

Anders Sandmæl
Eier og daglig leder,
Brannfag AS

hedda-farberg

Hedda Farberg
Head of Operations & Customer Success, LAFT

Opplever du at brannsikkerhet og det medfølgende ansvaret kan være komplisert og tidvis overveldende?

Hvis svaret er ja, er du langt ifra alene. Vi vet at det er svært mange gårdeiere, forvaltere og driftsansvarlige som kjenner på det samme. Og derfor ønsker vi å bidra til å øke kunnskapen.

Til dette webinaret har vi hentet inn eksperthjelp; Anders Sandmæl i Brannfag AS. Han har jobbet med brannsikkerhet i flere tiår, og er ikke i tvil om at dette er noe de fleste av oss både trenger og ønsker å bli bedre på.

Hvordan du arbeider med sikkerheten er utslagsgivende for liv og helse

Dette omfavner alt fra rutiner, vedlikehold og avvikshåndtering, til den faktiske kompetansen du og ditt team besitter.

Skulle du være så uheldig å bli utsatt for en brann i et bygg du er ansvarlig for, er det forebyggende arbeidet du har gjort i forkant avgjørende for skadeomfanget brannen etterlater seg.

Vi må sikre at nøkkelpersonene har riktig kunnskap

Selv om det er gårdeiers ansvar å sørge for at kontroller og vedlikehold blir utført, er det gjerne driftspersonellet som utfører de jevnlige helsesjekkene. 

Dermed trenger de også å vite hva de faktisk skal se etter, og Anders vil gå nærmere inn på hva som ligger i «riktig kunnskap» under webinaret.

Dokumentasjon – hvorfor er det kritisk for forsikring, salg og tilsyn?

Fellesnevnerne for alle tilfellene er fremleggelse av dokumenter knyttet til brannanlegg, og informasjon om både historisk arbeid og fremtidige planer for forebyggelse. 

Derfor ønsker vi også å gå inn på hvordan du får den oversikten du trenger for å stå stødig i samtlige scenarier.

Etter webinaret vil du ha kunnskap om:

  • Hvilke krav stiller myndighetene og forsikringsselskapene?
  • Hvordan skal brannboka bygges opp?
  • Tips til hva du kan gjøre dersom du mangler kritisk dokumentasjon, eller ønsker å kartlegge ståa i byggene dine
  • Hvorfor er historikk avgjørende ved tilsyn og i forsikringssammenheng?
  • Hvem har egentlig ansvar for hva?
  • Hvilke hensyn må du ta i eldre vs. nyere bygg?
  • Hvilke grep du kan ta i dag for å være godt rustet for fremtidig eiendomssalg
  • Hvordan du kan sette dokumentasjon og operative oppgaver i system
Pop-up webinar brannsikkerhet

Fyll ut skjemaet for å se webinaret: