<img alt="" src="https://secure.smart-enterprise-365.com/779125.png" style="display:none;">

Kurs i brannforebygging og sikkerhetsforskrifter

En praktisk tilnærming til hvordan du ivaretar sikkerheten og etterlever forskriftskravene

21. september 2023 kl. 10.00-15.00, Oslo sentrum

Meld deg på kurset

Bli trygg på hvordan du ivaretar brannvernet

For å kunne ivareta brannsikkerheten på en eiendom og på vegne av bygningsbrukerne, er det helt vesentlig at man har tilstrekkelig kunnskap om hvilke krav som stilles, hva som skal kontrolleres, hvem som er ansvarlig for de ulike kontrollene, og hvordan det skal håndteres og dokumenteres.

Kursholder, Anders Sandmæl, har flere tiårs erfaring med å utføre brannrevisjoner, sikkerhetsutbedring og -oppfølging, og har holdt en rekke kurs om brannforebygging for både offentlig og privat sektor.

LAFTs digitale brannbok på PC
Kurs hos LAFT (1)

Ved å delta på kurset vil du få kunnskap om:

 • Forskrift om brannforebygging: Hva innebærer det, og hvordan etterleve kravene til både kontroller og dokumentasjon?
 • Forsikringsselskapers sikkerhetsforskrifter: Hva skal ivaretas?
 • Brannbok: Hva skal den inneholde, og hvordan bygge opp en god digital brannbok i LAFT med tilhørende rutiner, sjekklister og dokumentstruktur
 • Dokumentasjon knyttet til brannsikkerhet og utført arbeid: Hva er det, og hva må du ha på plass?
 • Kontroll, vedlikehold og ettersyn: Hva er det og hvordan skal arbeidet dokumenteres?
 • Ansvarsfordeling: Hvordan fordele ansvarsoppgaver mellom eier/forvalter, driftspersonell og bygningsbrukere (og sikre at ansvaret blir overholdt)?
 • Hvordan lage en god brannstrategi og rutiner for ivaretakelse
 • Avvik: Hva er det, og hvordan skal du håndtere dem?

Praktisk informasjon

Dato: 21. september 2023, kl. 10.00-15.00

Format: Fysisk kurs i møterom hos LAFT

Sted: Rådhusgata 5, 0151 Oslo

Mat: Lunsj er inkludert i deltakeravgiften. Vennligst informer om ev. allergier ved påmelding

Digital brannbok: Dersom du ikke er LAFT-kunde og ikke har tilgang til LAFTs digitale brannbok, vil du få tildelt en konto til å benytte under kurset

Kursbevis: Ved å delta på kurset vil du få utdelt et kursbevis som dokumenterer hva du har lært

Hvem er kurset for?

Dette kurset er tilpasset deg som har ansvar for å ivareta brannsikkerheten og forebygge uønskede hendelser, enten du er driftsansvarlig, gårdeier, enhetsleder, brannrådgiver eller brannvernleder.

Pris:

kr 4 900,- eks. MVA per deltaker

Lunsj er inkludert i prisen.


Kurset holdes av:

Daglig leder i Brannfag AS

Anders Sandmæl

Anders har flere tiårs erfaring innen brannfaget, med bl.a. å utføre brannrevisjoner og sikkerhetsutbedringer, og han har holdt en rekke kurs om brannforebygging for både offentlig og privat sektor.

 

anders@brannfag.no

Key Account Manager i LAFT

Claes Halvorsen

Claes bistår virksomheter i offentlig og privat sektor med å digitalisere og effektivisere arbeidet med forvaltning og drift, med særlig vekt på brannsikkerhet, ved å sette arbeidet i system.

 

 

 

claes@laft.io

Meld deg på kurset

Vennligst fyll inn følgende detaljer:

Påmeldingsbetingelser

 • Påmelding er bindene
 • Avregistrering mer enn 15 dager før kurset er gratis og refunderbart
 • Avbestilling mellom 14 og 7 dager før kurset belastes med 50 % av beløpet
 • Avbestilling mindre enn 7 dager før kurset belastes med 100 % av beløpet
 • Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved for få deltakere, og da vil 100 % av beløpet bli refundert.

Ved spørsmål kan du kontakte Claes Halvorsen, claes@laft.io / 997 44 702.